• دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری دو کارگاه آموزشی خودشناسی و هنر حل‌مسئله در دانشگاه هنر شیراز