• یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه اصول خبرنویسی و آیین نامه نشریات در دانشگاه هنر شیراز به همت واحد فرهنگی