• جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱

پیام تبریک دکتر خالدیان به دانشجویان ورودی جدید دانشگاه هنر شیراز