• جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱

رئیس دانشگاه هنر شیراز منصوب شد