• سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

انتصاب سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه هنر شیراز