• سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

زمان برگزاری آیین نکوداشت رئیس پیشین دانشگاه هنر شیراز جناب دکتر محمدرضا مغاره و معارفه دکتر ستار خالدیان سرپرست دانشگاه