• چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

رویدادها

دسامبر 10, 2019

پرسش و پاسخ دانشجو و مشاور-روش مطالعه مؤثر

دسامبر 10, 2019

کتاب، دانشگاه و توسعه-جشنواره ملی نشر دانشگاهی

دسامبر 9, 2019

سلامتی با خودمراقبتی- ۱۹ لغایت ۳۰ آذرماه

نوامبر 30, 2019

همایش خمسه نگاری-بازنمود خمسه نظامی در هنر

نوامبر 30, 2019

کارگاه آموزشی مدیریت شکست عاطفی

نوامبر 24, 2019

جشنواره بین المللی حرکت-دستاوردهای دانشجویان

نوامبر 24, 2019

فراخوان اولین جشنواره کارآفرینی و مهارت قاصدک

نوامبر 16, 2019

کارگاه تفکر طراحی، خلاقیت انسان محور

لازم به ذکر است هزینه برای هر نفر ۱۵ هزار تومان می باشد جهت ثبت نام و پرداخت هزینه به […]
نوامبر 16, 2019

شاهنامه خوانی، بخش نخست پادشاهان پیشدادی