• چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

رویدادها

۱۳۹۹/۰۴/۰۹

نقش ابعاد کلی سلامت دختران در توسعه پایدار

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

فراخوان بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی

۱۳۹۹/۰۳/۲۹

جشنواره ادبی، فرهنگی و هنری دانشگاهیان

۱۳۹۹/۰۳/۲۴

سومین جشواره دانشجویی نشریات دانشگاه شیراز

۱۳۹۹/۰۳/۲۱

دستکش ها و انتقال ویروس کرونا

دستکش ها چگونه می توانند به انتقال ویروس کرونا کمک کنند؟ بایدها و نبایدهای استفاده از دستکش ها روش درست […]
۱۳۹۹/۰۳/۱۹

جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری فرهنگیان

جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری فرهنگیان بخش فیلم و هنرهای نمایشی به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز http://scu.ac.ir/article/4681592
۱۳۹۹/۰۳/۱۰

جشنواره ملی ” کرونا و رسانه”

۱۳۹۹/۰۳/۰۷

روز جهانی “بدون دخانیات”

۱۳۹۹/۰۲/۳۰

کمپین دانشجویی “در خانه بمانیم”