امام علی (ع) فرمودند : علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

جشن دانش آموختگی95 نفر از دانشجویان دانشگاه هنر شیراز

جشن دانش آموختگی95 نفر از دانشجویان دانشگاه هنر شیراز
 95 نفر از دانشجویان رشته های باستان شناسی،مرمت بناهای تاریخی،فرش و موزه دانشگاه هنر شیراز دانش آموختگی خود را جشن گرفتند.
رئیس دانشگاه هنر شیراز- دکتر علیرضا عسکری -  در جمع دانش آموختگان این دانشگاه گفت: امروز شاهد به ثمر نشستن زحمت ها و تلاش های دانشجویان چهار رشته دانشگاه هنر هستیم  و به پاس زحمات این عزیزان مراسم امروز را تدارک دیده ایم.
دکتر علیرضا عسکری اولین گروه از دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسسی این دانشگاه را فرزندان اول دانشگاه خطاب نموده اند و افزود: همانطور که فرزندان اول خانواده به دلیل کمی و کاستی هایی که خانواده ها در همان اوایل زندگی دارند سختی های بیشتری را متحمل می شوند،اولین گروه از فارغ التحصیلان دانشگاه هنر نیز با مشقت هایی مقطع تحصیلی خود را به پایان رساندند و شباهت این گروه با فرزندان اول خانواده در با تجربه و سرسخت بودن آنها در مواجهه با مشکلات است.
وی بیان داشت: ایران کشوری متمدن و متمایز است به همین دلیل باید فرزندان این مرز و بوم متمایز از فرزندان دیگر کشورها در عرصه های مختلف بخصوص در عرصه های علمی و فرهنگی باشند.
عسکری ادامه داد: هویت ایرانی متشکل شده است از هویتی با تنوع فرهنگی و قومی و امروزه همین فرهنگ و تنوع میراث ارزشمند ماست.
وی یکی از اهداف شکل گیری دانشگاه هنر را ایجاد خلاقیت و نوآوری در هنر سنتی عنوان نمود و تصریح کرد: باید رویکردهای جدید را در قالب هنر معاصر به هنرهای سنتی بیافزاییم.
عسکری گفت: هنر زائیده ذهن بشر است و نوآوری و خلاقیت در حوزه هنر نیز زائیده همین ذهن ها است.
رئیس دانشگاه هنر شیراز با بیان اینکه دربیشت کشورها رشته هایی که ارائه می شود زمینه کار برای آنها تعریف شده است افزود: در این دانشگاه رشته های مورد نیاز و دارای بازار کار ارائه شده است که لازمه ی درآمدزایی در هر رشته به خلاقیت فرد دانش آموخته بستگی دارد.
او افزود: بسیاری از رشته های دانشگاهی نیاز به میز اداری ندارد و فارغ التحصیلان دانشگاه هنر می توانند آنچه را آموخته اند در مراکز رشد ،شرکت های دانش بنیان و مراکز نوآوری و خلاقیت بکار ببرند.
وی در پایان افزود: باید از ساختار سنتی خارج شده و بیاندیشیم در رشته هایی که تحصیل کرده ایم چگونه نوآور و درآمدزا باشیم.